Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden omtrent de dienstverlening van Borsboom Registeraccountants B.V. en B&K Belastingadviseurs B.V. (samen hierna: Borsboom Registeraccountants). Hoewel Borsboom Registeraccountants de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Borsboom Registeraccountants niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Borsboom Registeraccountants aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.