Het SRA (Samenwerkende Registeraccountants & Accountant-Administratieconsulenten) is de grootste organisatie van zelfstandig gevestigde accountantskantoren in Nederland. Sinds de oprichting van het SRA zijn wij lid. Lidmaatschap van het SRA is ook een kwaliteitsgarantie, daar deze organisatie toeziet op de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten kantoren. Voor meer informatie zie www.sra.nl

 


Wij zijn actief lid van i2an, een internationaal samenwerkingsverband van accountantskantoren met aanwezigheid in een steeds toenemend aantal landen. De leden zijn onafhankelijke accountants en adviseurs met ruime ervaring in het internationaal ondernemerschap. Met i2an zijn wij in staat om u te (blijven) ondersteunen als u ook actief bent buiten Nederland. Voor meer informatie zie www.i2an.com

 

Overige

Gezien het feit dat ons kantoor zich beperkt tot accountancy, advisering en belastingen zijn strategische samenwerkingsverbanden aangegaan met diverse andere specialisten.